Cultuurgrond – Meutsteeg (Dijkerhoek)

2 percelen cultuurgrond aan en nabij de Meutsteeg. Totaal groot 5,2021 ha.

Kadastraal bekend:

Perceel 1 = Bathmen, sectie E, nummer 345. Groot 2,1435 ha.

Perceel 2 = Bathmen, sectie E, nummer 395. Groot 3,0545 ha / Holten, sectie H, nummer 760. Groot 0,0041 ha. Samen groot 3,0586 ha.

Prijs op aanvraag