Taxaties

Moet de waarde van uw agrarisch vastgoed worden vastgesteld?

Bijvoorbeeld voor:

 • fiscale doeleinden (bedrijfsoverdracht, beëindiging of wijziging van de bestemming)
 • een financiering
 • Uw accountant

Dan kan ik u hierin onafhankelijk bijstaan met een gecertificeerde taxateur.

Waaruit bestaat een agrarische taxatie?

De volgende zaken worden meegenomen in de taxatie:

 • De inhoud en oppervlakte
 • Staat van onderhoud, zoals de constructie en de materialen en de kwaliteit hiervan
 • Ligging en omgeving
 • Wet- en regelgeving passend bij het agrarisch vastgoed
 • De gebruiks(on)mogelijkheden waarbij ook de naar de marktsituatie wordt gekeken
 • Duurzaamheid

Het uiteindelijke waardeoordeel van het taxatierapport wordt gebaseerd op een goede onderbouwing en verklaring hiervan.

Moet de waarde van uw agrarisch vastgoed worden vastgesteld?

Bijvoorbeeld voor:

 • fiscale doeleinden (bedrijfsoverdracht, beëindiging of wijziging van de bestemming)
 • een financiering
 • Uw accountant

Dan kan ik u hierin onafhankelijk bijstaan met een gecertificeerde taxateur.

Waaruit bestaat een agrarische taxatie?

De volgende zaken worden meegenomen in de taxatie:

 • De inhoud en oppervlakte
 • Staat van onderhoud, zoals de constructie en de materialen en de kwaliteit hiervan
 • Ligging en omgeving
 • Wet- en regelgeving passend bij het agrarisch vastgoed
 • De gebruiks(on)mogelijkheden waarbij ook de naar de marktsituatie wordt gekeken
 • Duurzaamheid

Het uiteindelijke waardeoordeel van het taxatierapport wordt gebaseerd op een goede onderbouwing en verklaring hiervan.