"Mijn naam is Jan Aaltink,
geboren en getogen Holtenaar."

Mijn naam is Jan Aaltink, geboren en getogen Holtenaar.

Ruim 35 jaar heb ik, eerst in maatschap met mijn ouders en later met mijn vrouw, een melkveehouderij gerund aan de rand van Holten. In 2010 hebben we ons bedrijf verplaatst naar een andere locatie in Holten om het daar vervolgens nog 10 jaar voort te zetten. In 2020 hebben we besloten een andere weg in te slaan en hebben we het melkveebedrijf verkocht.

In de jaren ’90 was ik als commissielid betrokken bij de ruilverkaveling Rijssen. Dit, samen met onze eigen bedrijfsverplaatsing, waren processen voor mij die mijn interesse hadden en waar ik, ondanks het vele werk, energie uit haalde. Het heeft er toe geleid dat ik de opleiding makelaar-taxateur Landelijk Vastgoed heb gevolgd en de stap heb gemaakt om als zelfstandig makelaar-taxateur aan de slag te gaan.

Mijn motto is: “Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus”. De ontwikkelingen binnen de landbouwsector en het (ver)huren, aan- en verkopen of pachten vragen om een goede aanpak. Er komt vaak meer bij kijken dan gedacht wordt en kennis van verschillende processen (ook financieel en juridisch) is vereist. Het is daarom goed om een doordacht plan te hebben. En dat plan stel ik graag samen met u op om vervolgens tot actie over te gaan.

Vragen? Interesse?

Neem dan contact met me op en we maken een afspraak!