Cultuurgrond – Maneschijnsweg (Dijkerhoek)

2 percelen cultuurgrond aan en nabij de Maneschijnsweg. Totaal groot 11,0170 ha.

Kadastraal bekend:

Perceel 1 = Holten, sectie H, nummers 611 en 1193 en 1807. Samen groot 6,6380 ha.

Perceel 2 = Holten, sectie H, nummers 1191 en 1192. Samen groot 4,3790 ha.

Prijs op aanvraag